Organisatie

De Eper Paarden4daagse wordt georganiseerd door de Stichting Paardenvierdaagse Epe en volledig gedragen door vele enthousiaste vrijwilligers.

De stichting heeft ten doel:

  1. het promoten van de recreatieve paardensport in zijn algemeenheid en het routegebonden paardentoerisme zowel binnen de gemeente Epe als daarbuiten in het bijzonder;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de Stichting Paardenvierdaagse Epe bestaat uit: 

  bestuursfunctie werkgroep verantwoordelijke
Peter Kats voorzitter Communicatie, Intocht, Veiligheid
Jos van Dragt secretaris Inschrijving
Toussaint Holterbosch   penningmeester   Startregistratie, Paardenwelzijn
Henny Groothedde   Sponsoring, Nevenprogramma
Martien Bokma   Pleisterplaats
Jasper Zweers   Routes
Marjo van Heerde   Terrein

 

Mocht je naar aanleiding van de informatie op deze internetsite nog vragen hebben, dan kun je je wenden tot het secretariaat van de stichting:

Stichting Paardenvierdaagse Epe
J.H. van Dragt
Haverkampsweg 40
8161 VM  Epe
info@paarden4daagse·nl