Huisregels

Onderstaande huisregels gelden voor deelnemers en bezoekers aan de Eper Paarden4daagse

 1. Aanwijzingen van de organisatie en medewerkers direct opvolgen
 2. Toegang/gebruik van het terrein en opstallen/faciliteiten voor eigen risico
 3. Parkeren in de vakken
 4. Stapvoets rijden (motorvoertuigen max 10km/u)
 5. Zet fietsen in de stalling
 6. Geen overlast veroorzaken
 7. Huisdieren aanlijnen. Honden-uitwerpselen direct opruimen
 8. Niet overnachten; ook ’s nachts geen voertuig of aanhanger achterlaten
 9. Geen afval achterlaten
 10. Voor jongeren tot 18 jaar verboden om alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder
 11. In tenten en startwagen is roken niet toegestaan. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder
 12. Meenemen naar het startterrein van glaswerk, drugs, slag- of stootwapens, op wapens gelijkende voorwerpen, vuurwerk, aanstootgevende voorwerpen, kleding/voorwerpen met discriminerende of provocerende uitingen is niet toegestaan.
 13. Geen reclame maken of flyers verspreiden. Verwijderingskosten worden verhaald op de overtreder
 14. Gebruik drones e.d. uitsluitend na schriftelijke toestemming van de organisatie
 15. Handelen in goederen op het startterrein en de directe omgeving uitsluitend na schriftelijke toestemming van de organisatie
 16. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Iedereen geeft bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken en te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 17. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan personen en/of goederen van personen. Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.
 18. Bij constatering van het plegen van grensoverschrijdend gedrag, misdrijven, vervuiling, vernieling van materialen of terreinen zal de verdere toegang tot het startterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades worden verhaald op de veroorzaker
 19. Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het evenement onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een terreinontzegging aangezegd van één of meerdere jaren. Personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot het startterrein is ontzegd, om welke reden ook, kunnen geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding van inschrijfgelden en/of reis-/verblijfskosten.