Veelgestelde vragen

Is er iets nog niet helemaal duidelijk?

Mogelijk vind je een antwoord in onderstaande lijst met veelgestelde vragen.

1. Wanneer is de Paarden4daagse?

De Paarden4daagse wordt georganiseerd van 4 t/m 7 juni 2024.
In 2025 zal er geen Paarden4daagse meer georganiseerd worden in Epe.

2. Hoe kan ik mij inschrijven?

De inschrijving wordt jaarlijks op 2 januari opengesteld. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden. Bij teveel aanmeldingen zal als volgt worden geloot:
• Een eerste loting op 15 januari onder deelnemers die de vorige editie hebben meegereden. Hiermee wordt 2/3 deel van de beschikbare startplaatsen verdeeld.
• Een tweede loting op 1 februari onder alle aanmelders die nog niet zijn ingeloot.
Het inschrijfgeld hoeft pas na de loting betaald te worden. Het resultaat van de lotingen wordt zo snel mogelijk aan alle betrokkenen meegedeeld. Doorgaans is dat laat in de avond.
Meldt u zich aan bij onze mailinglist (onder menupunt "Deelnemen") en u krijgt via email bericht zodra de inschrijving wordt geopend.

3. Ik heb het afgelopen jaar meegedaan en wil graag weer meedoen. Hoe kan ik mij aanmelden?

U krijgt van ons uiterlijk 2 januari automatisch een e-mail waarmee u zich kunt inschrijven.
Let op. Dit is een service en geen recht. Ongeacht of u het e-mailbericht eventueel gemist hebt: na de eerste loting heeft eenieder dezelfde status.

4. Ik heb een inschrijfformulier ontvangen met een nummer. Betekent dit dat ik verzekerd ben van een startplaats?
Nee, dat nummer is uw inschrijvingscode, wat bedoeld is om bij uw betaling te vermelden. Hiermee kan onze penningmeester de betalingen aan de juiste deelnemer koppelen. Betalingen zonder inschrijvingscode worden per ommegaande terug gestort.
5. Wij willen ons graag als groep inschrijven om gezamenlijk de routes te kunnen rijden, kan dat?
Allereerst moet bij inschrijving voor iedere ruiter of menner afzonderlijk een formulier worden ingevuld. Hierbij kan a.d.h.v. inschrijfcodes aangegeven worden met wie u persé samen wilt rijden. De groepssamenstelling moet dus vooraf worden opgegeven, omdat dit invloed op de loting heeft.
Let op: dit verkleint de kans op deelname, naarmate de groep groter wordt. Geadviseerd wordt om toch individueel in te schrijven, en daarna de routes te rijden samen met degenen die zijn ingeloot.
Het inschrijfgeld kan het beste in één keer voor alle groepsleden tezamen worden overgemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat een groepslid alsnog uitvalt wegens niet tijdige betaling.
6. Moet ik als menner mijn passagiers ook apart inschrijven?
Nee hoor, dat is niet nodig. Alleen deelnemers hoeven zich in te schrijven, en onder deelnemer verstaan wij: een menner of een ruiter.
7. Mag ik een introducé meenemen?
Nee, de Eper Paardenvierdaagse wordt alleen georganiseerd voor ingeschreven deelnemers. Ruiters of menners die niet staan ingeschreven en zich toch op de route bevinden, zien wij als 'illegale deelname'. In elke route van de Paardenvierdaagse is een gedeelte opgenomen waar het normaal uitdrukkelijk verboden is te rijden met paarden. Alleen tijdens het evenement geldt een ontheffing en die ontheffing geldt alleen voor deelnemers. De 'illegale deelnemer' riskeert aldaar een fikse boete.
8. Ik wil eigenlijk maar één of twee dagen meerijden, mag dat?
Ja, u kunt zich op de normale manier inschrijven en mag zelf weten hoe vaak en op welke dag(en) u daadwerkelijk mee gaat rijden.
9. Als ik me heb aangemeld, wanneer hoor ik dan of ik mee mag doen?
Het resultaat van de eerste loting wordt zo snel mogelijk na 15 januari aan alle betrokkenen meegedeeld. Over de uitkomst van de tweede loting wordt men kort na 1 februari ingelicht.
Binnen twee weken na de betreffende loting dient u het inschrijfgeld te hebben overgemaakt, anders vervalt uw startplaats. U heeft online via deze internetsite inzage of uw inschrijfgeld is geboekt.
De formele bevestigingen van deelname worden eind mei verstuurd per post samen met het programmaboekje.
10. Als ik bericht krijg dat ik niet meer mee kan doen, kan ik dan op een wachtlijst geplaatst worden, zodat ik de plaats van een uitgevallen deelnemer kan innemen?
Ja, degenen die zijn uitgeloot, komen automatisch op een wachtlijst. Deze wachtlijst is op volgorde van aanmelding.
Startplaatsen die voor 1 mei vrijkomen, worden hiermee opgevuld. Na 1 mei wordt de deelnemerslijst niet meer gewijzigd. Op deze manier weet iedereen tijdig waar hij/zij aan toe is.
11. Hoe kan ik mij afmelden en zijn daar kosten aan verbonden?

U kunt zich afmelden door een email te sturen naar info@paarden4daagse.nl

Als u dat doet voor 1 mei, dan ontvangt u het betaalde inschrijfgeld minus € 10,00 retour. De vrijgekomen startplaats wordt dan ingevuld door iemand die nog op de wachtlijst staat. Hoe eerder we uw afmelding ontvangen, hoe eerder we iemand anders kunnen inlichten dat hij/zij alsnog mee mag doen.

Vanaf 1 mei wordt de startlijst niet meer aangepast. Afmeldingen die op of na 1 mei bij ons binnenkomen, krijgen geen inschrijfgeld terug, maar wel de borg die deel uitmaakte van het betaalde bedrag.

12. Kunt u voor mij ook stalling voor mijn paard regelen?
De organisatie van de Eper Paardenvierdaagse kan geen stalling aanbieden. We kunnen u wel trachten te helpen een stallingsadres te vinden. Onder het menupunt "Verblijf" vindt u commerciële en particuliere aanbieders van stalling en overnachtingsaccomodaties. U kunt daar ook zelf een oproep plaatsen.
13. Is een ruiter- of koetsiersbewijs verplicht?
Nee, in het gebied waar de Paardenvierdaagse verreden wordt, is het ruiter- of koetsiersbewijs niet verplicht. Voor de Paardenvierdaagse wordt dit wel gepromoot, omdat hiermee een zekere mate van basiskennis wordt aangetoond èn omdat er een WA-verzekering aan gekoppeld is. Heeft u dit niet, dan is een WA-verzekering vereist. Bij uw Pariculiere WA-verzekering vallen paarden in het algemeen onder huisdieren, maar verstandiger is het om uw paarden expliciet in de polis op te laten nemen. Indien u niet met eigen paard(en) rijdt, kan het nodig zijn een aparte WA-verzekering af te sluiten.
14. Moet mijn paard voorzien zijn van een chip en paspoort?

Ja, vanaf 1 januari 2007 moeten alle paarden en pony's in Nederland een paspoort en een chip hebben. Het is dan niet meer toegestaan om paarden zonder paspoort en chip te houden of te vervoeren. Kijk voor alle informatie op www.rvo.nl/ onderwerpen/identificatie-en- registratie-dieren/regels- paardenhouder.

15. Wat zijn de kosten voor deelname?

Het inschrijfgeld voor het gehele evenement bedraagt voor ruiters € 90,00 en voor menners € 120,00.

16. Wat zijn de starttijden?

Deelnemers mogen zelf de starttijd kiezen tussen 12:30 en 17:00 uur. Uiterlijk om 19:30 uur behoort iedereen zich weer bij het start-/finishbureau te hebben afgemeld.

17. Als ik in alle rust wil rijden, wat is dan voor mij het beste tijdstip om te starten?
Tja, als we dat tijdstip zouden verklappen, zou dat wellicht het drukste moment worden?!
Door de ruime starttijden en het maximum dat aan het aantal deelnemers is gesteld, zal er heus geen sprake zijn van 'file-vorming' op de routes. Mocht het u toch iets te druk worden, wacht dan eens een minuut of vijf langs de kant (niet op het fietspad!!) om de gehaasten te laten passeren, en u kunt uw weg gegarandeerd weer in alle rust vervolgen. De ervaring leert wel dat het laatste uur beduidend minder gestart wordt.
18. Hoelang zijn we per dag ongeveer onderweg?

De routes zijn per dag ruim 20 kilometer lang. Een normaal gemiddeld tempo is 10 km/u voor een aanspanning; ruiters doen het doorgaans iets kalmer aan. De route neemt daarmee inclusief de stop onderweg zo'n 2½ à 3 uur in beslag.

19. Hoeveel mensen mag ik op de kar meenemen?

Vanuit de organisatie is daar geen maximum aan gesteld. Uit veiligheidsoverweging gaan we er wel vanuit dat iedere menner een groom bij zich heeft, daarom is het inschrijfgeld ook hoger voor een menner. Voor extra passagiers zijn consumpties los verkrijgbaar.
Op de route zal het hier en daar wel wat heuvelachtig zijn en zijn sommige wegen, afhankelijk van de weersomstandigheden, mul of modderig. Het aantal passagiers wordt dus meer beperkt door de beschikbare paardentractie. Met andere woorden: laat een kleine pony geen kar met zware volwassenen trekken!

20. Kan ik de Vierdaagse met een antiek/authentiek rijtuig meerijden?
Dat ligt eraan hoe zuinig u op uw rijtuig bent. Sommige wegen zijn normaal niet toegankelijk voor ruiters en menners. Dat betekent dat er dan wat meer over de weg hangende takken zijn te verwachten, die hier en daar een krasje zouden kunnen achterlaten. Ook kunnen dergelijke wegen er wat minder strak bij liggen, dus meer kuilen en gaten.
Wel kunt u de Intocht door het centrum van Epe met uw rijtuig rijden, hoewel dat natuurlijk beslist geen zogenaamde klassementsrit is. Voor de bosroutes raden wij dus een stevige menwagen aan.
21. Mijn paard staat normaal niet op ijzers, moet ik hem persé laten beslaan?

Dat is wel verstandig om te doen. Ondanks dat de routes zoveel mogelijk over onverharde wegen worden geleid, slijten de hoeven zonder ijzers op zandwegen toch nog behoorlijk hard. Aangeraden wordt om de paarden een week voor de start van de Vierdaagse te laten voorzien van nieuw beslag. Mogelijk alternatief: al eens aan hoefschoenen gedacht? Kijk voor informatie hierover bijvoorbeeld eens op www.hoofwear.com

22. Mag ik een route van de Paardenvierdaagse op een ander moment rijden?
In elke route van de Paardenvierdaagse is een gedeelte opgenomen waar het normaal uitdrukkelijk verboden is te rijden met paarden. Alleen tijdens het evenement geldt een ontheffing en die ontheffing geldt alleen voor deelnemers. U kunt de routes dus niet buiten het evenement om rijden.