Deelnamereglement

Dit deelnamereglement is voor iedere deelnemer van de Eper Paarden4daagse bindend.

 1. De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Menners (m.u.v. sulky's) dienen altijd te worden vergezeld door een groom.
 2. De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 12 jaar. Deelnemers van 12 t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan twee personen begeleiden.
 3. Deelnemers zijn verplicht zich op verzoek van de organisatie te legitimeren.
 4. Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, het afgelopen jaar zijn geënt tegen influenza en dienen gezond en goed getraind te zijn.
 5. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 6. Vanuit veiligheids- en verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor deelnemers en passagiers zeer sterk aangeraden.
 7. Rijden met een handpaard of handpony is niet toegestaan.
 8. Iedere deelnemer aan de Paardenvierdaagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig Ruiter- c.q. Koetsiersbewijs of een toereikende aansprakelijkheidsverzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de aansprakelijkheidsverzekering. Indien u met een paard rijdt die niet uw eigendom is, zorg er dan voor dat ook uw eigen aansprakelijkheid voldoende is afgedekt.)

  De stichting Paardenvierdaagse Epe noch de organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Eper Paarden4daagse.

 9. Bij de eerste start moet elke deelnemer het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.
 10. De uitgereikte polsband en het startnummer zijn strikt persoonlijk, dus niet overdraagbaar aan andere personen. De polsband is niet afneembaar en moet alle evenementdagen worden gedragen. E.e.a. moet op verzoek van de organisatie of terreineigenaar c.q. bosbeheerder worden getoond.
 11. Op het Start-/finishterrein mag uitsluitend in stap worden gereden.
 12. Gedurende de deelname aan de Eper Paardenvierdaagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
 13. Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden, of te springen over afsluitbomen. Overtreding van deze regel zal u een flinke boete opleveren.
 14. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en menners en uitsluitend voor de Eper Paardenvierdaagse opengesteld. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer.
 15. Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!
 16. Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander "langzaam verkeer" toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan voorkomen van ongelukken, onrust, hinder, stof, etc.) Passeer in principe in stap, anders altijd in overleg!
 17. Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten. Bellentuig of andersoort materiaal dat lawaai maakt of onrust veroorzaakt bij andere deelnemers, is niet toegestaan (m.u.v. de intocht).
 18. Honden moeten altijd zijn aangelijnd, zowel op de route als op het Start-/finishterrein.
 19. Op de routes van de Paardenvierdaagse, inclusief de intocht, is roken verboden (i.v.m. bosbrand, leidselvoering etc.)
 20. Bind op de pleisterplaats paarden niet aan een boom of tak en laat paarden nooit zonder toezicht staan. De koetsier moet op de bok blijven. Neem een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af. Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).
 21. Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de Paardenvierdaagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het start-/finishbureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt.
 22. Alle verdere aanwijzingen die vermeld staan in het programmaboekje moeten worden nageleefd.
 23. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. De mensen van de organisatie zijn te herkennen aan gele kleding met opdruk "Eper Paarden4daagse". Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Namens de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van een fluoriserend hesje (zoals verkeersregelaars of controleurs) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen.