Nieuwsoverzicht

16 mei 2022

Nieuwe bewegwijzering ruiter- en menpaden


Nieuwe bewegwijzering ruiter- en menpaden

Deze week is het Routebureau Veluwe in de gemeente Epe begonnen om ons knooppuntennetwerk van nieuwe bewegwijzering te voorzien. Onder andere in Nunspeet en andere aangrenzende gemeenten had men ruiter- en menpaden al van een dergelijke upgrade voorzien, waarmee uiteindelijk de complete Veluwe op uniforme manier wordt bewegwijzerd.

Het hippische knooppuntennetwerk in de gemeente Epe en Heerde is in 2010 ontwikkeld en verwezenlijkt door Peter van der Oest, Dik Brummel en Jos van Dragt, op basis van hun ervaringen die zij tijdens de organisatie van Paarden4daagse-evenementen hadden opgedaan, en de behoeften die ze herkenden bij de deelnemers die van buiten de regio kwamen. In die tijd was er namelijk helemaal geen kaartmateriaal voor ruiters en menners beschikbaar.

De stichting Paardenvierdaagse heeft het knooppuntennetwerk sindsdien onderhouden, in samenwerking met de gemeente Epe en stichting Promotie Epe.

De stichting Paardenvierdaagse juicht het van harte toe dat er nu een uniforme bewegwijzering komt voor ruiter- en menpaden op de Veluwe, en heeft daarom belangeloos alle informatie overgedragen aan het Routebureau Veluwe. Het Routebureau gaat de komende weken volop aan de slag om de nieuwe bordjes te plaatsen.
De groene bewegwijzeringsbordjes worden vervangen door bordjes in de kleur rood/bruin.

De huidige groene bordjes worden door cliënten van de Stichting Passerel tijdens de week van de paarden4daagse als “colletors item” voor een symbolisch bedrag verkocht. De opbrengst komt volledig ten goede van de Stichting De Passerel. Cliënten van de Stichting De Passerel verrichten dagelijks tijdens de week van de paarden4daagse hand en spandiensten ten behoeve van de organisatie.

Naar verwachting zal het vervangen van de bordjes per eind mei zijn voltooid, zodat het vernieuwde knooppuntennetwerk tijdens de aankomende Paarden4daagse officieel door wethouder van de gemeente Epe, Erik Visser (recreatie en toerisme) geopend kan worden.